0
مقایسه
فیلترگردان دستیManual Filter Wheel (5 x 1.25″)
فیلترگردان دستیManual Filter Wheel (5 x 1.25″)
دوربین های ستاره شناسی و تججهیزات جانبی شرکت ZWOتوضیحات محصول:
 چرخ فیلتر 1.25 اینچی 5 حالته با یک "کلیک" شماره گذاری شده در هر موقعیت برای انجام کار آسان تر. تغییر فیلترها نمی تواند ساده تر باشد. از بهترین MFW که می توانید در بازار پیدا کنید استفاده کنید! ضخامت 20 میلیمتر


Product Description

Manual 5-position 1.25″ Filter Wheel with a numbered “click” at every position to make the task a breeze.

Changing filters couldn’t be simpler. Use the best MFW you can find on market!

thickness 20mm

MFW1back view of MFW
تمامی حقوق مادی و معنوی مربوط به این وبگاه و مطالب آن متعلق به شرکت فرداد آسمان پارس است .