0
مقایسه
New EOS-T2 Adapter suitable for all ASI cameras
New EOS-T2 Adapter suitable for all ASI cameras
دوربین های ستاره شناسی و تججهیزات جانبی شرکت ZWO


توضیحات محصول:
 این آداپتور جدید ZWO-EOS-T2-Ⅱ دارای دو بخش (آداپتور EOS-T2 و طول 5 میلی متر T2-extender) است که برای تمام دوربین های ASI مناسب است. این نوع جدید غیر قابل تنظیم است. EOS-T2 از لنز Canon EF پشتیبانی می کند. آداپتور EOS-T2 بدون افزاینده T2 برای دوربین های ASI با فاصله فوکوس 17.5 میلی متری مانند دوربین های خنک کننده دار و ASI174 ASI294 ASI183 ASI1600 ASI533 ASI2600 به جز ASI6200 و ASI2400 مناسب است.
Product Description

This new ZWO-EOS-T2-Ⅱ adapter has two parts (EOS-T2 adapter and 5mm length T2-extender), suitable for all ASI cameras

This new type is unadjustable. EOS-T2 support Canon EF lens.

EOS-T2 adapter without T2-extender is suitable for 17.5mm backfocus distance ASI cameras such like Cooled cameras and ASI174 ASI294 ASI183 ASI1600 ASI533 ASI2600 except ASI6200 and ASI2400

ZWO-EOS-T2-Ⅱ-2

EOS-T2 adapter with the 5mm T2-extender, suitable for all 12.5mm backfocus ASI cameras such like ASI120 ASI224 ASI290 ASI178 ASI385 ASI462.

You can use 2″ IR-CUT filter with the adapter.

ZWO-EOS-T2-Ⅱ-1


تمامی حقوق مادی و معنوی مربوط به این وبگاه و مطالب آن متعلق به شرکت فرداد آسمان پارس است .