ردیوسر (کاهنده کانون) تلسکوپ های ZWO

ردیوسر (کاهنده کانون) تلسکوپ های ZWO

350 دلار

23 نظر

ردیوسر (کاهنده کانون) تلسکوپ های ZWO

350دلار
کاهنده یا فوکال ردیوسر تلسکوپ های آپوکروماتیک ZWO

توضیحات محصول

کاهش دهنده فول فریم FF65APO 0.75×

ZWO یک کاهنده کاملاً جدید FF65APO 0.75× فول فریم با طراحی اپتیکال چهار عنصری تولید کرده است. این کاهنده دارای ضریب کاهش 0.75x است که به اپتیک FF65APO f/6.4 نسبت کانونی کوتاه‌تر  f/4.8 و فاصله کانونی کوتاه‌تر 312 میلی‌متری می‌دهد. این ابزار اجازه می دهد تا زمان نوردهی کمتر و میدان دید وسیع تری داشته باشید و راحتی و امکانات بیشتری را برای تصویربرداری ازاعماق آسمان شب به شما داشته باشید. فاصله فوکوس پشتی استاندارد 55 میلی متر است. همچنین دارای دو آداپتور رشته M54 و M48 و یک رزوه فیلتر داخلی M48x0.75 2 اینچی است که کار اتصال را ساده و راحت می کند.

 

 

  ZWO همچنین یک کاهش دهنده فول فریم 3 اینچی جدید FF80APO 0.76X با طراحی نوری سه عنصری، شامل یک عنصر ساخته شده از شیشه  ED، منتشر کرده است. ضریب کاهش آن 0.76x است که به  عکاس  FF80APO f/7.5 نسبت کانونی کوتاه‌تر  f/5.7 و فاصله کانونی کوتاه‌تر 312 میلی‌متری می‌دهد. این امکان زمان نوردهی را کمتر و میدان دید وسیع‌تی را فراهم می‌کند و راحتی و امکانات بیشتری را برای تصویربرداری از عمیق آسمان با میدان دید وسیع تری برای شما به ارمغان می‌آورد.

 کاهنده دارای یک رابط عقب است که به لوله تلسکوپ FF80APO که شامل لوله اکستنشن دوربین چهار بخش است متصل می شود. فوکوس پشتی استاندارد 55 میلی متری است و دارای رزوه فیلتر 2 اینچی M48X0.75 داخلی برای اتصال آسان است.


 

ZWO یک کاهنده فول فریم 3 اینچی 0.7× را منتشر کرده است که با تلسکوپ های FF107APO و FF130APO سازگار است. دارای طراحی نوری سه عنصری شامل یک عنصر ساخته شده از شیشه ED است. ضریب کاهش آن 0.7 است که به FF107APO نسبت کانونی کوتاه شده f/4.9 و فاصله کانونی کوتاه 524 میلی متری می دهد. این اجازه می دهد تا زمان ادغام کلی کمتر و میدان دید وسیع تری داشته باشید و راحتی و امکانات بیشتری را برای تصویربرداری از آسمان اعماق میدان وسیع شما به ارمغان می آورد.

کاهنده دارای فوکوس پشتی استاندارد 55 میلی متری است و با آداپتورهای رزوه ای M68، M54 و M48 برای اتصال آسان ارائه می شود.


Product Description

FF65APO 0.75× Full Frame Reducer

ZWO has released a brand-new FF65APO 0.75× full frame reducer with a four-element optical design. It has a reduction factor of 0.75x, which gives the FF65APO f/6.4 astrograph a shortened focal ratio of f/4.8 and a shorter focal length of 312mm. This allows for less total integration time and a wider field of view, bringing more convenience and possibilities for your wide-field deep sky imaging. The back focus distance is the standard 55mm. It also comes with two thread adapters of M54 and M48, and a built-in M48x0.75 2” filter thread, which makes the connection work simple and convenient.

Connection steps:

 1. Prepare the FF65APO telescope tube and the focal reducer.
 2. Unscrew the eyepiece holder at the end of the FF65APO telescope tube.
 3. Unscrew the end cap of the 0.75X reducer.
 4. Insert the reducer into the focuser and tighten.

FF80APO 0.76X Full Frame Reducer

ZWO has also released a new 3-inch FF80APO 0.76X full frame reducer with a three-element optical design, including one element made of ED glass. Its reduction factor is 0.76x, which gives the FF80APO f/7.5 astrograph a shortened focal ratio of f/5.7 and a shorter focal length of 312mm. This allows for less total integration time and a wider field of view, bringing more convenience and possibilities for your wide-field deep sky imaging.

The reducer has a rear interface that attaches to the FF80APO telescope tube’s included four-segment camera extension tube. The back focus is the standard 55mm, and it has a built-in M48X0.75 2-inch filter thread for easy attachment.

Connection steps:

 1. Prepare the FF80APO telescope tube and the focal reducer.
 2. Unscrew the four-segment connector at the end of the FF80APO telescope tube.
 3. Unscrew the end cap of the 0.76X reducer and attach it to the M68 thread of the four-segment connector.
 4. Unscrew the front cap of the reducer, insert it into the focuser inner tube, and tighten it.

FF107APO/FF130APO 0.7× Universal Reducer

ZWO has released a new 3-inch 0.7× full frame reducer that is compatible with the FF107APO and FF130APO telescopes. It has a three-element optical design, including one element made of ED glass. Its reduction factor is 0.7, which gives the FF107APO a shortened focal ratio of f/4.9 and a shorter focal length of 524mm. This allows for less total integration time and a wider field of view, bringing more convenience and possibilities for your wide-field deep sky imaging.

The reducer has a standard 55mm back focus and comes with M68, M54, and M48 threaded adapters for easy attachment.

Connection steps:

 1. Prepare the FF107APO telescope tube and the focal reducer.
 2. Unscrew the M86 to 2-inch adapter at the end of the FF107APO telescope tube.
 3. Unscrew the end cap of the 0.7X reducer.
 4. Insert the reducer into the focuser inner tube and tighten it.


ردیوسر (کاهنده کانون) تلسکوپ های ZWO
350 دلار