فیلتر های آسمان شب

فیلتر دو باند 3 نانومتر Optolong L-Ultimate dual-3nm

فیلتر دو باند 3 نانومتر Optolong L-Ultimate dual-3nm

فیلتر دو باند 3 نانومتر Optolong L-Ultimate dual-3nm

یکی از بهترین فیلتر های برند Optolong برای ثبت عکس های اعماق آسمان شب . این فیلتر دوگانه 3 نانومتری است که  برای کاهش شدید اثر آلودگی نوری طراحی شده است، 3 نانومتر انتشارات سحابی ها را به H-Alpha (قرمز) و OIII (سبز-آبی) جدا می کند. از آلودگی نوری جلوگیری می کند، سیگنال سحابی ها را به حداکثر می رساند و پس زمینه آسمان را تاریک می کند. همچنین نور مصنوعی لامپ های بخار جیوه، لامپ های بخار سدیم فشار بالا و پایین و نور طبیعی ناخواسته ناشی از انتشار اکسیژن خنثی در جو ما را مسدود می کند.

انتقال خطوط اصلی انتشار سحابی را در OIII (496 نانومتر و 500 نانومتر) و H-alpha (656 نانومتر) به حداکثر می‌رساند. با  دوربین های DSLR، CMOS رنگی/MONO و CCD میتواند استفاده شود ، اما این فیلتر برای اپتیک های نسبتا سریع مناسب نیست. مزیت L-Ultimate این است که فقط از خطوط انتشار OIII (500.7 نانومتر) و Ha (656.3 نانومتر) می گذرد، در این صورت تمام خطوط انتشار آلودگی نوری دیگر حذف می شوند به طوری که فقط سیگنال های انتشار و بازتاب سحابی مشخص می شوند. در طول تصویربرداری گرفته شده است. بنابراین، پس‌زمینه آسمان تصویر تاریک‌تر است و کنتراست بین سحابی‌ها و نسبت سیگنال به نویز تا حد زیادی بهبود می‌یابد. در مناطق با آلودگی نوری سنگین، این محصول همچنین می تواند به طور انتخابی آلودگی نوری و سیگنال های درهم و برهم را از طریق خطوط انتشار سحابی ها فیلتر کند و در نهایت از تأثیر آلودگی نوری بر عکاسی نجومی جلوگیری کند. این فیلتر با سری L-eNhance و L-eXtreme دو باند باریک متفاوت است زیرا L-Ultimate یک فیلتر پهنای باند دوگانه 3 نانومتری است که فقط از خطوط انتشار Ha و OIII عبور می کند. پس‌زمینه آسمان تیره‌تر، کنتراست بیشتر تصویر و سرکوب ستاره‌ها خواهید داشت. L-Ultimate از نظر عملکرد هاله نیز بهینه شده است، به طوری که هنگام عکسبرداری از یک جسم ستاره درخشان، هاله واضحی وجود ندارد.

 

L-Ultimate Filter Performance


Nebulae Flying Bat and Squid in the constellation of Cepheus.
Squid (OU4) is a region characterized by very weak OIII emission with a bipolar shape reminiscent of planetary nebulae. Recent studies suggest that Ou4 is actually internal to SH2-129 (the H-alpha-emitting flying bat nebula, reddish in the image), generated by a triple star system located in the center (HR8119, visible as the bright star in the center of Squid).
The distance from our solar system is estimated at about 1300 light years.
The lights were taken over 2 years, with total integration equal to 29 hours (21.5 for OU4 and 7.5 for SH2-129).
This project gave me the opportunity to test the Omegon veTEC 571C camera and the Optolong L-Ultimate filter with excellent results for both products.

Lights: 258x300s (Ou4, L-Extreme) + 30x900s (Sh2-129, L-Ultimate)

Telescope1: Apocromatic TS PhotoLine 102 f/5,6 Triplet FPL53
Telescope2: Takahashi FS60CB @ f/4.2
Camera1: ZWO ASI 294mc Pro
Camera2: Omegon veTEC 571C
Mount: Skywatcher AZ-EQ6 GT
Filters: Optolong Astronomy Filter L-Extreme + L-Ultimate
Processing: DeepSkyStacker, Photoshop CC, PixInsight 
Credit:Tommaso Massimo Stella (Italy)

 

 

 

 

Objects: Veil Nebula
Camera: QHY168C
Telescope: Pentax 100 SDUF II F/4
Mount: Skywatcher AZ-EQ5GT
Filter: Optolong 3nm L-Ultimate Filter
Frames: 13 x 240sec lights
Credit:Tommy Lim KW (Malaysia)

 

 

 

 

 

Sh2-132 The Lion nebula
Prosegue il test del filtro  Ultimate della Optolong Astronomy Filter
96 light da 300 sec 
No dark no flat
Credit:Andrea Maggi

 

 

 

 

 

Supernova remnant W63

Supernova remnant W63 glows like a faint cosmic smoke ring along the plane of the Milky Way toward the northern constellation Cygnus. Its spectral appearance is reflected in the region's rich complex of interstellar clouds and dust by an eerie blue glow, captured with Optolong's new dual band 3nn filter!! L-Ultimate...

Canon Eos MK IV mod by CentralDS 20x900" ISO3200
Optolong L-Ultimate
Skywatcher AZ-GTI mount
Guide camera ZWO ASI 120MM
Credit:José Jiménez (Spain)

 

 

 

 

 

We continue with the tests of the Optolong L-Ultimate filter...

Sharpless 129
Canon Eos MK IV mod by CentralDS 30x900" ISO3200
Optolong L-Ultimate
Credit:José Jiménez (Spain)

 

 

 

 

 

NGC6888 HOO Version
Telescope ASKAR 500
Camera Zwo ASI 6200
Filter Optolong 3nm
Software Voyager
Credit:Andrea Maggi (Italy)

 

 

 

 

 

NGC7635 & Sh2-157
Due ore stanotte da Saint Barthelemy
Telescopio Askar 80 PH
Camera Asi 2600
Filtro Optolong Ultimate
Credit:Andrea Maggi (Italy)