5 ماه قبل (دو شنبه ۵ دی ۱۴۰۱)
مقایسه
ورود چند محصول جدید عکاسی آسمان شب به ایران
ورود چند محصول جدید عکاسی آسمان شب به ایران
چند محصول پر فروش شرکت ZWO به زودی به فهرست کالاهای فروشگاه افزوده میشود.
دوربین ها :
ZWO 2400MC
ZWO 2600MC
ZWO 2600MM
ZWO 6200 MM
ZWO 6200 MC
ZWO 220Mini
ZWO 120Mini
ZWO 120MM-S
ZWO 120MC-S
ZWO 178MC
ZWO 462MC
ZWO 678MC
ZWO 224MC
ZWO 178MM
ZWO ASI AIR PLUS
ZWO ASI AIR Mini
ZWO Mini Guider
ZWO EAF-A
ZWO Ha 2" Filter
ZWO EAF 5 2"

پایه
AM5

تلسکوپ
ASKAR 65 PH
ASKAR 80PH
ASKAR 102PH

تمامی حقوق مادی و معنوی مربوط به این وبگاه و مطالب آن متعلق به شرکت فرداد آسمان پارس است .